Okazje do picia

652 rocznica wydania bulli papieża Urbana V, powołującej do życia Akademię Krakowską

inna okazja